Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - hirley0

Pages: [1] 2 3 4 ... 214
1
Literate Chaotic / Re: 2019
« on: January 16, 2019, 09:52:50 pm »
The following error or errors occurred while posting this message:
The message exceeds the maximum allowed length (20000 characters).

 -_-_-https://ct.yimg.com/cy/4521/27236109609_ca5c74_48sq.jpg_-_-_-   09:46:14.4444 am by hirley0 st Edit: Today at 04:39:59 pm by hi


?= == === ====

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Auxtp8Dr_E2hXlTMl_bvKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/1001341/b30a6bbd-9df8-4d9e-a31c-f2a76a1ec074/6748ec74-8301-5565-9311-da2e92318bd0/data_3_0.jpg?s=f5bb3843414560c3fbfe1a74b7a5cde0&c=776219ead6b11b26663ee119690d8e89&a=videoomnisport&mr=0_-_-_-


4Osaka-_-_-https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/UG710CyiTTvZ3XIY2vePJQ--~C/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2ZpPWZpbGw7aD0xODQ7cHhvZmY9MDtweW9mZj0wO3E9ODA7dz0zMjg-/https://ct.yimg.com/cy/1797/57436416332_e731a4_o.jpg_-_-_-/-_-_-https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/pCvalUS5AuOovaBWdzMuYg--~C/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2ZpPWZpbGw7aD0xODQ7cHhvZmY9MDtweW9mZj0wO3E9ODA7c209MTt3PTMyOA--/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/the_independent_577/ba8f9673f810aa50da105847cda8320d_-_-_-6Svitolina     

-_-_-https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/t.2Uv0HswnB3gmFKeRkONA--~C/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2ZpPWZpbGw7aD0xNTk7cHhvZmY9MDtweW9mZj0wO3E9ODA7c209MTt3PTI3Ng--/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/Part-GTY-933726418-1-1-0.jpg_-_-_-4:44pm 1/23 |/#1 1/26W 20190123  7Pliskova-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zNwe48kEo6WNMPmAAVhF1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/omnisport.uk/99e7d723e32c79252c2e4e7dca57ac43_-_-_-/-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.nqjCaKvfMqPgTKs4de29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11734/4f4dbc7e-63ef-4abd-820a-715cabab3500/27268773-570b-5661-aa1e-fc9bad7b1940/data_3_0.jpg?s=65d915184e5f51ff7e83369dbe1ea85f&c=1c7bc78ed6fcbae3a2242a9913f1b311&a=foxnews&mr=0_-_-_-16Williams     

T 20190122  8Kvitova-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qQCBNfR_yfhF0z9.QSvbKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/75aa900c718f5e48f125cac558e69c52bae4c4da.jpg.cf.jpg_-_-_-/-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SzPssupTktKDcb.As5uNjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-18T020411Z_1_LYNXNPEF0H039_RTROPTP_2_TENNIS-AUSOPEN.JPG.cf.jpg_-_-_-15Barty   35Collins-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7IMqn09SsRpazlepBAm9Xg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-22T075841Z_1_LYNXNPEF0L0EW-OCASP_RTROPTP_2_CSPORTS-US-TENNIS-AUSOPEN.JPG.cf.jpg_-_-_-/-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wz9p1F2WVKBVrvibZHiGOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-20T150735Z_1_LYNXNPEF0J0RD_RTROPTP_2_TENNIS-AUSOPEN.JPG_-_-_-13Pavlyuchenkova  08:08

M 20190121 16Williams/1Halep 7Pliskova/18Muguruza  4Osaka/13Sevastova 6Svitolina/17Keys  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Yi5y9y051VVinLfUidE2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-20T114313Z_1_LYNXNPEF0J0H2-OCASP_RTROPTP_2_CSPORTS-US-TENNIS-AUSOPEN-COLLINS-TIAFOE.JPG_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wz9p1F2WVKBVrvibZHiGOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-20T150735Z_1_LYNXNPEF0J0RD_RTROPTP_2_TENNIS-AUSOPEN.JPG_-_-_-

1Halep 4Osaka 6Svitolina 7Pliskova 8Kvitova 13Sevastova 13Pavlyuchenkova 15Barty 16Williams 17Keys 18Muguruza 35Collins $ 20190120

19            -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KXlA3p8yyvip.KM3kjDvZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/omnisport.uk/fba3d9e28201799d2f1e5987503d4954_-_-_-     -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pcy5pDq0ZLvem.PqqhoK5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-GB/the_telegraph_818/d3e42b0e75f4e1dc75ef58d1d43fad0a_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8.FxI6_.DCDCLDT9.KOPXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/46ec033cf7d2a3b662e6015331ea5d90396ca92a.jpg.cf.jpg_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SzPssupTktKDcb.As5uNjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-18T020411Z_1_LYNXNPEF0H039_RTROPTP_2_TENNIS-AUSOPEN.JPG.cf.jpg_-_-_-    -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SXKCOhXZ6ptBM1bu0lfsXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://s.yimg.com/av/ads/1540579972023-3383.jpg.cf.jpg_-_-_-    -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7xwcDGK0DC7wBDQIiwA.pw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://globalfinance.zenfs.com/images/SG_AHTTP_OLINBUS_Wrapper_NewFeed_1/2019-01-18T062644Z_1_LYNXNPEF0H0BG_RTROPTP_3_GLOBAL-MARKETS_original.jpg.cf.jpg_-_-_-

18>         -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WaEruyXZczhJBJ.gt5pegw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-GB/the_telegraph_258/acc5a123de07e642a807307306d184e7_-_-_-    -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GSdM.LrkWYNkhP6A15knRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-17T112702Z_1_LYNXNPEF0G0RH-OCASP_RTROPTP_2_CSPORTS-US-TENNIS-AUSOPEN-SERENA.JPG.cf.jpg_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5tvJyUULH7sRdQAfz3r.gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11055/ac3f3541-ea96-4476-9311-943c366a8999/cc80feb9-2cab-51ed-8085-ddf62d6d0f99/data_3_0.jpg?s=9dd06bc8f3cc0eded71a9ab90e2d0eb1&c=de99349c97a654bec3c91362e2cc3cc6&a=reuters&mr=0_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pkvbB_W4QVW5Z6HfpDL7jg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-18T071539Z_1_LYNXNPEF0H0DU_RTROPTP_2_TENNIS-AUSOPEN.JPG_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SadZqqUnxeqeN.VHI05xIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/es-US/homerun/yahoo_view_839/82c1e44f7525ffb40dc00bea9b61502b_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MGUJu1b8uiBmiC0mRe9TxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/reader_s_digest_624/f1be63bc4e5507b2e130ccbca6d49fb4_-_-_-

14-17?> -_-_-https://media-praetorian.netdna-ssl.com/product-images/TASER%207.png?w=188&h=150&mode=max&format=jpg&quality=87_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LrK39dppqFeYMaNHTzaxXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://s.yimg.com/av/ads/1544206298779-8852.jpg.cf.jpg_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/a5LSBO56yg9uhgtRq_DNhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/video/video.krtk.abc.news.com/fc0967265f6da19c4a158ba66149f162_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IyuJN6dIde7WM1w7ehtq3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-17T064030Z_1_LYNXNPEF0G09K_RTROPTP_2_TENNIS-AUSOPEN.JPG_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GhhX_zr8QIkn9ZdUHLm7aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-17T013118Z_1_LYNXNPEF0G02C_RTROPTP_2_USA-RUSSIA-SANCTIONS.JPG_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WfgQbSuonDI6w9A0VnEJtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/the_telegraph_818/812c617af0716489e6e6d3b613cba21b_-_-_-3:45   


              $ 20190127
                S 20190126
                F 20190125 
  8:18       U 20190124
  9:29       W 20190123  4:4 pm
                T 20190122 8:28
  9:54       M 20190121  2:21:10 pm
                ==== Math 18 ====>
 9:36        $ 20190120
08:54       S 20190119
8:50:50    F 20190118    9:18 
 9:42        U 2019017  Yesterday at 03:46:02 pm by hirley0
1:55pm    W 2019016    2:05pm
 9:09        T 20190115   
11:13      M 20190114     Portland Police Visit F.P.Lobby @@@8:28AM / Tzr 7 $8? {{{ 3 hr ago
<----  MyMy 19B -----       
11:24
     

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/

71pgB2X0_aAKO.l7qNvu2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNzA7cHlvZmY9MDtxP

TgwO3c9MzI2O3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.c

om/en-US/homerun/sports_illustrated_941/51159611931c9b0a03d0

6662ef2049d9-_--_-
                       

-_-_-https://s.yi

mg.com/uu/api/res/1.2/QakoZhjIowfGbSaKRNAtiA--~B/Zmk9c3RyaW0

7aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9 eXRhY2h5b24

-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-15T11543

9Z_1_LYNXNPEF0E0VB_RTROPTP_2_TENNIS-AUSOPEN.JPG-_--_-

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d.ygbeiHadz

qk_mQB8BENg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9Mzgw

O3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en/the_

national_interest_705/78d2279e8e714078da1f30211f65e6b8-_--_-

<C>
-_-_-https://s.yimg.com

/uu/api/res/1.2/moaITGCCSWW7BbnGATZEPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xO

TM7cHlvZmY9MDtxPTk1O3c9MjIwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2 h5b24-/http

://media.zenfs.com/es-US/homerun/yahoo_view_839/8880c40e3dd9

3e60c35ee12e78e99505-_--_-o
&14>-_-_-https://s.yimg.com

/uu/api/res/1.2/R0hgd1w7xHm8f18uOIwzUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xN

DA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2 h5b24-/http

://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/1a8a03b6d1746a7d789be9

797743e30a6d54476c.jpg.cf.jpg-_--_- 

-_-_-https://media-praetorian.netdna-ssl.com/product-images/

TASER%207.png?w=188&h=150&mode=max&format=jpg&quality=87[/im

g]<11:34:43.55


-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/r

es/1.2/E42kwM5VCSW67UJVTgstQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0zODY7cHlvZm

Y9MDtxPTgwO3c9NDQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.

zenfs.com/en-US/homerun/ccn_656/923972e2d797cebef75b5be4ac8e

f91c-_--_-<cLICK>>
-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aJsZHtRDHauXcLh0dDQBh

w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0zODY7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9NDQwO3NtPTE7YX

BwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-GB/the_telegra

ph_258/495bfda86bdad1145f3e6207dbc5b19a-_--_-


     -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bnQokg_7IwFW0JbB2oXmO

g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YX

BwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters

/2019-01-16T084322Z_1_LYNXNPEF0F0IB-OCATP_RTROPTP_2_CNEWS-US

-RUSSIA-LAVROV-NUCLEAR.JPG-_--_-
                       

           

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/

_ZGz.UxliW4qZuYDnwqvkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxP

TgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.c

om/en-GB/homerun/the_independent_635/a738363aaf2e757c4de541d

74e38178b-_--_-

2
Literate Chaotic / Re: 2019
« on: January 13, 2019, 06:58:58 pm »
0205

2/4 ? 1/24-31

31>  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pjctrDDG.jEtN5UxCYDWLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/5d7a7b9ec6ed4df592192ee8f19e7c7a.jpg.cf.jpg_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xGjAm.h7um7Cl4_6boGrnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11055/7d0eaac9-f269-4a71-b476-af499885a39c/6ffa1996-634f-543b-bafc-8960f1f60875/data_3_0.jpg?s=2e6e408502dbd758891875947036038d&c=dc1c9f783f2c2ac449e6b47b5218416e&a=reuters&mr=0_-_-_-    ad 1974     09:17:09 am       -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CqxZu7cHF7UH97G8oqBCpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-29T081219Z_2_LYNXNPEF0S00H-OCABS_RTROPTP_2_CBUSINESS-US-GLOBAL-OIL.JPG.cf.jpg_-_-_-     -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eSfSuhkOuknlu6wYrj8GJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-30T070346Z_1_LYNXNPEF0T0CE_RTROPTP_2_GLOBAL-PETROLEUM.JPG.cf.jpg_-_-_-

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bq6v7I7J74iHfkLZbZARbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en/the_huffington_post_584/4638f65b669278a9cf565ccc295e0f71_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R5rhqei5pnELtLNZC28Qiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-GB/the_telegraph_818/35b8cb692490020dd67200a882ea53aa_-_-_-<30th                                9:39}-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gtakF7ijQntp_bo2VBkQ0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/people_218/bf9bc7ba1251e0d01b81131ea44f3dfa_-_-_-              -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WwUWSoJA8k4jH64CBNiFug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/17a0364c6de0932cef5865de9680329560657140.jpg_-_-_-{{{bruary 9

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JhmmseCnkMuE5DqtrBUMVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-29T060332Z_1_LYNXNPEF0S096_RTROPTP_2_VENEZUELA-POLITICS-USA-SANCTIONS.JPG.cf.jpg_-_-_- ?1 ?2 ?3 ?5    -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_WIIWlTVMkqxkp7nNrjqlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/video.cnbcuk.com/1d75523f225cbc5013ddafcecacad4c2_-_-_-                     8:51:48 }}}  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gv2fpN9dPjqGvDRGdGOLUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-US/thewrap.com/6d76ef3bdcb0a2c897b439027524c77b_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v4QYffq8gVyT5q6KArzm0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/1009217/1dcf1cf2-e95d-4326-9037-3bc741d46ee1/733d0331-ddea-5ef9-8b52-cf885b4932bb/data_3_0.jpg?s=c7ff0938912b18ea715b7c4403a3d785&c=a0195e00281ad9851ad4ee60cf21f60e&a=tripleplay4us&mr=0_-_-_- 29

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6OweKGV96pgfmx1hKylf2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/4ec569042d0cfa4634e96036f61ed4be3724b75f.jpg.cf.jpg_-_-_-              <09:35:09>  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WwQrbvGtepB2Vo950O8enA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xOTg7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://s.yimg.com/av/ads/1540579971411-8613.jpg.cf.jpg_-_-_- 28

Rev January 24th
       -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YbGpLTZdpC03IFuuVOfBNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-GB/the_telegraph_818/4b57270e7104f8e9ee5b1ac74c5c6f45_-_-_-        -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.CFODMvdDWUejlCKU2zZ9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/bloomberg_markets_842/8638143ee0a78e70b600d96856a1d1ff_-_-_-                                   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LPQeOevLp4.f05ASqPweQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media-mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com/creatr-uploaded-images/2019-01/056218d0-20c2-11e9-95f7-172b1ae16bf8_-_-_-    -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wdYQjAFmbN6ebJim6Wu1GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-GB/the_telegraph_818/170f3612e0f6396d98d6f06f9f7da63c_-_-_-
-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RIKtsXtzyCeY9h57k2To.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/techcrunch_350/397eb2ad8a0e113319a8921bbbfd407a.cf.jpg_-_-_-
                   
 
U 20190131   9:18-9:21
W 20190130  9:26-9:46
T 20190129  8:33-8:54
M 20190128       -9:36

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tZSPsEVKFoU3r39Y74rPRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNjA7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media-mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com/creatr-uploaded-images/2019-01/bc6041c0-2161-11e9-9bff-efabbeeca6bc_-_-_-         -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O2cwBqBH0zDtW0yjYWhuPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/aac4c729fc404cf88dcc7463600f8ef7.jpg.cf.jpg_-_-_-      -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GEAXdSDe.fdmZMBiSmKy1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en/vogue_137/5d9d5cab039a0ce92941fa067df05e8e_-_-_-                                                                         
   
             $ 20190127            -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jW7G36YscC3nitSBtAfWww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/video/video.ibd.com/64b64cd982513db951365dfa5cf7828c_-_-_-                                                                   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lN4GZQ9VkC7SffMRycZjGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11055/d7c56780-bd2f-46d3-9fa6-867bc2514bf1/907f0cbf-02b3-532c-8361-bd4a3a0ceb6d/data_3_0.jpg?s=52766ebe88a7c681d9235a3219a3c491&c=095c286aa6970d47340cb42c997dc717&a=reuters&mr=0_-_-_-
  09:0     S 20190126 
                F 20190125 
  8:18       U 20190124

2/3 ? 1/3

https://www.yahoo.com/sports/venus-williams-beats-azarenka-1st-round-asb-classic-091109465--ten.html

-_-_-https://d19py84rdi4j91.cloudfront.net/dbimages/sfx64753.jpg_-_-_-dit: Today at 02:38:33 pm by hi

https://www.asbclassic.co.nz/  https://www.livescore.com/tennis/wta/asb-classic-auckland/

Andreescu    2    61    6    6              2.36    1.60    info
Williams (6)    1    7    1    3
 
 December 31, 2018 ... Jan, 3?4  Andreescu2 /Williams1 ?-7,6-1,6-3
Victoria Azarenka
Venus Williams
  3 6  6 1  3 6


   16:30 January 1
Caroline Wozniacki
Laura Siegemund


January 2
V
17:-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4wOApU_Xv2IW6S45y5lWrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xOTM7cHlvZmY9MDtxPTk1O3c9MjIwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-US/gizmodo_241/50001fd9db99ac0730ac84aa3564b44f_-_-_- <Cli   -_-_-https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/u2Pm_dtftNw67XZ33grifg--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/https://media.zenfs.com/en/techcrunch_350/53423d4b898fc49403ed8a431df9bc6d_-_-_-

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dbl5YLrEfdXHrDpd_yAbfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/the_independent_635/9113e8e1b00ca8b9013d753dcdb40a2d_-_-_- <Click O or 1 or else V
                                                                         /         ? Axis of REVOLUTION ?
Jan3Rd>-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6iPZZwfsv22r8d5z2NmNDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0zODY7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9NDQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en/us.news.bgr.com/b8f8ae5d918342af61de4318472c1144_-_-_-
                                                  / -_-_-https://easyhomemag.com/img/naturefresh-combo.jpg_-_-_-

2/2 ? 1/9

                                china-9:27:07 am-moon   news/app 9:53:33

4Today at 09:23am -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P23PpIZXjDJphGeje447UA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNzA7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzI2O3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-US/geekwire_312/4c6e79666ea6ae4e852f18f68783e45b_-_-_- https://news.yahoo.com/horizons-probe-delivers-3-d-204055054.html at 09:24
Wind>                   ?   
why-china-ai-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LcqzbdVTSeP4Glgcn57nAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/the_national_interest_705/453ae8aa1f7ecd21e4ffebf8fa39e56d_-_-_-___-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/60ImM7_X1MwstousSfA4nA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/es-US/homerun/yahoo_view_839/6e4973b3c86c4410c514fa4ace4a812c_-_-_-<1/9
   Cannot Play Video     +            No ACceSS2JpG
                                                                                                                                                                                                 v Cannot Play Video
                      -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nGxXZZE1afSpGQyku3QijA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-US/gizmodo_241/5f2cb7027ce8fd8b98507a0b2ef7ac5e_-_-_-<2:29  2:31>-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ihP884UEcJK3vxfq5yLstw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/video/video.associatedpressfree.com/1e812aea67f29136615a28f6ed186b4d_-_-_-                  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iemIpIAGmNvShBpGvGxjOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNzA7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzI2O3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/fca4412ec04b4fb8a03b1c641f92e600.jpg_-_-_-

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dT9cmRZkxugTDkjQ7L7j1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNzA7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzI2O3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-us/video/video.cbsnewsvideos.com/c9f4be1c44146640f520d60390586350_-_-_-     -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jpPnzcoK1jfC4jiAoKMLZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNzA7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzI2O3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/1009217/365f9dcd-cecf-4900-8f1b-997de221b978/efa2814c-9639-5308-ab92-0639b5e8b14e/data_3_0.jpg?s=5999c800c4be9bfc4ca367aa2a823eb8&c=6dd2ce6c698a4a617ea4c18d4fb02f73&a=tripleplay4us&mr=0_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SbHgPRKbrxcBOPCkS4hgPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNzA7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzI2O3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/rss.theatlanticwire.com/b59717d0e440be1f173de4bc90877033_-_-_-

2/1 ? ??Jan 5

-_-_-https://a3.espncdn.com/combiner/i?img=%2Fphoto%2F2019%2F0104%2Fr484873_1296x729_16%2D9.jpg&w=570_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SLHn.TQNTnLOnzszH1Ukiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0zODY7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9NDQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/omnisport.uk/51ebc962eea517f0d72803f3f6fdfffa_-_-_-

1/31 ? 1/11

===Math 18===>      -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pdRDISJrUWA_xgimYQOzgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en/us.news.bgr.com/3fa41cca2995e195b54ce265342975e5_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VZAbQu3JUiHLDf3bbkAV1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0zODY7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9NDQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/etonline.tv/0c5765b27de5fd03d6233a90186a44b6_-_-_- -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rJkKrTsO5kM8lpggtXR7aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/gma/us.abcnews.go.com/trump-lawn-rt-ps-190110_hpMain_16x9_992.jpg_-_-_--_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I9xIVBuNoEX.AK7prINaOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/b61ae35538a3f5819be75a0e69713e9789a76b86.jpg_-_-_-
M 20190107   Yes          /       at       \
T 20190108   8:49
W 20190109 8:46            08:47
U 20190110  9:51            10:01
F 20190111  8:51     January 11  9:41
S 201901- -
$ 20190113  10:54
<---19 MyMy---- 
     

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DpzSy3A3kxuCfJuQ2Zaa9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0zODY7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9NDQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/dff16ff11dcf480bad9585f23f5938e0.jpg_-_-_- shortcuts: hit sh a-u-wa  9:06 -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/atOSc7GJnDilZyVDNllgIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNjg7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzIwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-01-06T160847Z_1_LYNXNPEF050GR_RTROPTP_2_ASEAN-MALAYSIA.JPG_-_-_-

                -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xMJBhSmeFAcM3yiwgtKKQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en/homerun/feed_manager_auto_publish_494/8136d337d88e7c69b99fc8008cf0d808_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_3pYy_CJk_u8Ikfa__BlSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11734/8ee598dc-b045-41eb-a555-cbf6b08bec4d/c1425b41-66c1-5161-8d30-ff88b074bb12/data_3_0.jpg?s=2c2d1f7eeae5a2d06bfb4dc7827b3c9c&c=f8e565c9653436d1412c1d24e435ffe7&a=foxnews&mr=0_-_-_-     -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RI2oj6jVAA_9vScrGRlUfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0zODY7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9NDQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en/homerun/feed_manager_auto_publish_494/b5ff435490ab398a1caf7f94582a8b91.cf.jpg_-_-_-

3
Literate Chaotic / Re: MyMy MaYan2
« on: January 08, 2019, 05:17:51 pm »
http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20190103    January 3, 2019             1st Pst   julian      Lst.ED                     Mayan # $
M 20190114  11:06   2458498  11:10    Tzolk'in Date: 9 Men                  Haab Date: 8 Muwan
T 20190115    9:27   2458499   9:36      Tzolk'in Date: 10 k'ib'                Haab Date: 9 Muwan
W 201901161:15pm 2458500 1:32pm    Tzolk'in Date: 11 kab'an           Haab Date: 10 Muwan    ad 1218
U 20190117   9:49   2458501    9:54      Tzolk'in Date: 12 Etz'nab'         Haab Date: 11 Muwan
F 20190118   8:39   2458502   9:19        Tzolk'in Date: 13 Kawak           Haab Date: 12 Muwan
S 20190119    9:11    2458503   9:12
$ 20190120   8:59   2458504    9:00 6:30-11:50PM 1/20  RAIN?
= =
M 20190121    09:58   2458505  9:59
T 20190122      8:01   2458506   8:02     Tzolk'in Date: 4 Ak'b'al             Haab Date: 16 Muwan
W 20190123    9:52    2458507   9:54      Tzolk'in Date: 5 K'an              Haab Date: 17 Muwan
U 20190124     8:05    2458508   8:10       Tzolk'in Date: 6 Chikchan        Haab Date: 18 Muwan
F 20190125    _                                                                              PAX   (GREAT PUMA)
S 20190126     8:51    2458510   8:57     Tzolk'in Date: 8 Manik'                  Haab Date: 0 Pax
$ 20190127     9:35    2458511            Tzolk'in Date: 9 Lamat                 Haab Date: 1 Pax

                1st : Pst    JD       Lst:ED
M 20190128   9:17    2458512  9:28       Tzolk'in Date: 10 Muluk           Haab Date: 2 Pax
T 20190129    9:01    2458513  9:06        Tzolk'in Date: 11 Ok               Haab Date: 3 Pax
W 20190130  9:19   2458514   9:24        Tzolk'in Date: 12 Chuwen        Haab Date: 4 Pax
U 20190131   9:25    2458515   9:27      Tzolk'in Date: 13 Eb'            Haab Date: 5 Pax ad 1394
F 20190201   8:23   2458516     8:25      Tzolk'in Date: 1 B'en           Haab Date: 6 Pax
S 20190202   8:49    2458517      8:52     Tzolk'in Date: 2 Ix          Haab Date: 7 Pax
$ 20190203   8:42    2458518    8:45    Tzolk'in Date: 3 Men       Haab Date: 8 Pax
 4
Literate Chaotic / Re: MyMy MaYan2
« on: January 08, 2019, 05:01:55 pm »
<---Math 2018--- ^MyMy1 ===2019 $0===>    <---2018 $1----    Click2458532             9:57       4 Muluk                   2    $ 20190217  ad 1581
2458531 08:39   8:38       3 Lamat                  1    S 20190216  ad 1553
2458530  9:23     9:15       2 Manik         0 KAYAB   F 20190215 (TURTLE)
2458529  9:21  -  9:15       1 Kimi                    19   U 20190214  ad 1512
245852810:39  -  10:31    13 Chikchan           18   W 20190213  ad 1506
2458527  8:27  -   8:24     12 K'an                  17   T 20190212   ad 1492
2458526  9:31  -  9:15      11 Ak'b'al               16   M 20190211   ad 1477 
JD         Lst:ED - 1st:Pst          Tzolk'in         Haab  Pax  =  (GREAT PUMA)                                                                                          

https://www.yahoo.com/sports/six-worlds-top-10-play-qatar-130344274--ten.html

2458525   8:54 -  8:37  10 Ik'           15        $ 20190210
2458524   9:52 -  9:21  9 Imix'          14       S 20190209       
2458523   8:33 -  8:30  8 Ajaw          13       F 20190208       
2458522   9:57 -  9:56  7 Kawak        12       U 20190207     
2458521   8:38 -  8:31  6 Etz'nab'      11       W 20190206     
2458520 12:35 - 12:34  5 kab'an       10      T 20190205       
2458519 10:35 - 10:09  4 k'ib'             9        M 20190204       5
Literate Chaotic / Re: 2019
« on: January 07, 2019, 05:02:18 pm »
215?02&3?
-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oxMs.mxsckLqYuIq.4OCOw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/fx_empire_176/9a78a4215e89f11034523c87d29f3067_-_-_- -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mIdYpGlY6tHQpz2gnUFwmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/bloomberg_politics_602/d6c15b792c4a38df35c3962a54451fe8_-_-_-    -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bd6VPIoe4iDEK.SL6esc1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://globalfinance.zenfs.com/images/SG_AHTTP_OLGBBUS_Wrapper_NewFeed_1/2019-02-13T091554Z_2_LYNXNPEF1C0J4_RTROPTP_3_IEA-OIL_original.jpg_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ow.0MZ6tWTyz6gz.rutX7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/fff73dc1b31a9a6050f22c39dcadfe92fe66d7fb.jpg_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O41.SI2CEO.nY0rkA0I.GQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-02-13T105226Z_2_LYNXNPEF1B1T8_RTROPTP_2_VENEZUELA-POLITICS-CRUDE-EXPORTS.JPG_-_-_- -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JUmMehLC.IUepy4fJ9w8Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/bloomberg_markets_842/e3d6c859e103fb058c8b1833d951dea0_-_-_- W213ad3022@10:28:45

9:04?8:42-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8UZCUPyojznVstpnkbCBHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-02-10T043312Z_1_LYNXNPEF1903X_RTROPTP_2_VENEZUELA-POLITICS-CITGO-BOARD.JPG.cf.jpg_-_-_-   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/98bjrAbVR6yqUYhb36HbeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-02-11T004002Z_1_LYNXNPEF1A00Q-OCABS_RTROPTP_2_CBUSINESS-US-GLOBAL-OIL.JPG.cf.jpg_-_-_-9:09M211ad816  (08:35:44T212ad927>-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mEPYdcv8Z7alsb4FfzFjoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/afp.com/8d72e4eb9cfb840dc6f9c96215c2f6448d6daf87.jpg.cf.jpg_-_-_-

0203&4  Axios, which obtained Trumpís day-to-day schedule 

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qb2_o4ck7S0FX4yyGLoBKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/the_independent_577/9c8a3d20a06c614f8c4b04581cb9b030_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3.FXlbA2DITeS6zXYwMFkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/marketwatch.com/bcef0b1d0eb9cbf0310ff48696cd68b9_-_-_-Your session has timed out for security purposes while you were a way... letís try this again.9:03:33 am by hi


214?/?/13?
-_-_-https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/5NliEctNjYfUsALeCvHcvQ--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/bloomberg_politics_602/f281c2083a017e44ac8a475b8d90cd05_-_-_-
Secure Connection Failed            Today at 10:18:05 am by h
The connection to the server was reset while the page was loading.


212 ? 210
 -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2zvdgIS8ZELVql91YBOizQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/es-US/homerun/yahoo_view_839/95988cf4bebcd6ec8daaa0289989ad7e_-_-_-         -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sFKpjgiEzSQJpLqbECQy7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-02-08T195204Z_1_LYNXNPEF171G9_RTROPTP_2_USA-COURT-ROBERTS.JPG.cf.jpg_-_-_- -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PvYWUOQQrgpRCJEUSQdEtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/refinery29_778/7228d1bf07fa47c6515263d5cb72ab14_-_-_-             -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DseA77OTntJKBmW5nAqdJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en/the_national_review_738/9e342dfdf70fcc8aa2e98538d9c9d18b_-_-_-      -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qQUZS5SPM07ntUKMgNhLpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11734/739bf7d0-72da-41ec-9f66-6a4dd4a37c51/6a197ea6-5320-5502-be1b-42ae743d0ed6/data_3_0.jpg?s=6e68b2e30890d79a501218db879834ba&c=8ef6db14c70b68b8667d597ceffd0649&a=foxnews&mr=0_-_-_-$ 20190210  ad 2766
Yesterday at 08:53:29 am -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PIzPQZCu_M0sTSiUUUUWNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-GB/homerun/the_independent_577/a76e1876f74ed4ec73095e3eea3eaa85_-_-_- -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ywmdhztbquj1tREHNUbjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/fd8dad317f2144e3b5f6413b0ea26e81.jpg.cf.jpg_-_-_- -_-_-https://ct.yimg.com/cy/4521/27236109609_ca5c74_48sq.jpg_-_-_- -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7RiBTIOrC1jKzQPIRWABSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11734/f0f02fff-88a5-4acd-92ee-c4b036ff2e76/11feb216-872c-5f0c-91b5-56d3601b9dac/data_3_0.jpg?s=107b66f82449dafe5db1243b7270067e&c=5858370f9f0492e49a1a541d97fe2298&a=foxnews&mr=0_-_-_- Cannot Play Video dit: Today at 07:56:54 am


209 ? 0103-0203
-_-_-https://pbs.twimg.com/media/Dv1R9RfU0AE2X9D?format=jpg&name=small_-_-_-<20190103
serena-williams-roger-federer-epic
Last Edit: Yesterday at 05:34:07 pm topic: 2019  ad 46 time y at 09:52:35 am by hirl
20190101    y at 09:54:15 am by hir T   Tzolk'in Date: 9 Ik'   wind   10:04   Haab Date: 15 K'ank'in
===Math 18===>       
20190101  y at 09:54:15 am by hir  T   Tzolk'in Date: 9 Ik'   wind   10:04   Haab Date: 15 K'ank'in Yesterday at am
20190102  y at 01:35:32 pm by hir  Tzolk'in  10 Ak'b'al   dark  1:36pm  Haab Date: 16 K'ank'in  Yesterday at 02:02:22 pm
20190103  y at 10:01:04 am by hir  U   Tzolk'in Date: 11 K'an ripe  10:43    Haab Date: 17 K'ank'in   Yesterday at 02:57:35 pm
20190104  y at 09:01:00 am by hir  F    Tzolk'in 12 Chikchan  serpent    08:56      Date: 18 K'ank'in
2019                                                                                                                                             MUAN  (BIRD)    
20190106  y at  08:31:06 am by hi  $    Tzolk'in Date: 1 Manik'  deer    08:11   Haab Date: 0 Muwan Yesterday at 08:32:16 am
20190107  y at  08:56:57 am by hi  M  
<---19 MyM----


208 ? 202
U 20190207 https://investingoutlook.co/article-get-out-of-cash-now.html?cid=MKT376375&eid=MKT395701 -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TbvBunRbADI2mg2ivszrxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-02-07T083400Z_1_LYNXNPEF160D1-OCATP_RTROPTP_2_CNEWS-US-USA-NUCLEAR-RUSSIA.JPG.cf.jpg_-_-_- -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x4QgNrKmiDzuBld306Y1hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/bloomberg_markets_842/f9516a0b862b520223fd9ff10664fdff_-_-_-{9

W 20190206  8:57} -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JGpCwRlMYjaAgBysHaXayA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/54940ff00dcc47d4a64e44679d4c7542.jpg_-_-_-                                         -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QQ4I3DXzbPMqHuq7SQ.OLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-us/video/video.cbsnewsvideos.com/796fccf82f14f6a4ab47b4fe38fbbe98_-_-_-{{9:00

T 20190205      ? -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0X9L2ciUwogqb.zM7wOcCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-02-05T092133Z_2_LYNXNPEF140JR_RTROPTP_2_RUSSIA-USA-NUCLEAR.JPG_-_-_-                                               -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kxhoz7i6WUuZWn3WIvodEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://d.yimg.com/hd/cp-video-transcode/11055/c42f968c-e87e-4d51-8ada-f71d27f9e242/7652fd91-4317-5827-901e-2a85982ee2b6/data_3_0.jpg?s=2ea7fe5e092a6564320997a2629769cf&c=63b0fa204d0b74f4b02e707a047969b0&a=reuters&mr=0_-_-_-{?{12:23

0203 -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Tb479SLjC46My9U3y6FR3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/ccn_656/29f6d16b9135689924e68c96b21ca179_-_-_-  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ga70lqWh7UudT1mbb9c6DA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-US/cointelegraph_667/b0bf08ec6516212aeac244f089db87f1_-_-_-<8:17:26 am {{ad 2212   -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uxnu7Di7qWRBRa8XcrV7rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/homerun/the_huffington_post_584/dcfb8aea4ce1212d4263d2345fff8606_-_-_- {{{ad 2317:10:48


0202  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/anssYeoFfPhgcDKDjwjthA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0yMTQ7cHlvZmY9MDtxPTgwO3c9MzgwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/https://media.zenfs.com/en-US/investorplace_417/2e20be44abbc64507b1ebabfba9c28a5_-_-_-<9:05:5 -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JSiFHvEbJutorQcaclLSeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/video/video.foxbusinessvideos.com/dce3145355bf17702e2aec58fb0c372f_-_-_-<08:08


207 ? 2/01 ?/?
           https://www.tennisexplorer.com/player/fognini/
https://www.tennisexplorer.com/player/schwartzman/
https://www.tennisexplorer.com/player/cecchinato/dit: Today at 07:52:24 am

-_-_-http://s11.flagcounter.com/images/flags_128x128/ve.png_-_-_-  https://www.yahoo.com/news/venezuelas-guaido-extends-olive-branch-china-063701702.html   -_-_-http://s11.flagcounter.com/chart.cgi?3sp_-_-_-

-_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yM96kKPMNbIEJ30W7FH.AQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en-US/video/video.abcnewsplus.com/04e0cfc20aa85877523230b314175976_-_-_-                  -_-_-https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1igDLF9pgBat85p4xckScw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xNDA7cHlvZmY9MDtxPTkwO3c9MTQwO3NtPTE7YXBwaWQ9eXRhY2h5b24-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2019-02-01T003929Z_1_LYNXNPEF102GJ_RTROPTP_2_USA-WEATHER.JPG.cf.jpg_-_-_-                         

$ 20190203   7:52-7:57
S 20190202   8:45-
F 20190201  8:05-8:17
by hirley0

6
Literate Chaotic / Re: 2019
« on: January 05, 2019, 10:28:46 pm »

  https://www.yahoo.com/news/venezuelas-guaido-extends-olive-branch-china-063701702.html
 
really I have no idea how to do this ANY LONGER So SoRRy
| 883,46,26,25 | 23,21,17,12   | 11,10,9,8    |8,7,7,7 |
| 878,46,26,25 | 23,21,17,12   | 11,10,9,8    |8,7,7,7 |
| 836,46,26,25 | 22,21,17,12   | 10,10,8,8    | 8,7,7,6 |
| US UK CH FR  | CA SA GE SW | IR BR RU SP | NZ T CH ??


1United States , 2Russia  , 3China  , 4India  ,  5France 
6Britain 7          8            9            10         11 ?
12Egypt           13Iran      14          15Indonesia
16Israel.          17Pakistan              18North Korea
31Sweden       136Bhutan

7
Literate Chaotic / Re: 2019
« on: January 03, 2019, 06:18:47 pm »
2458532             9:40    $ 20190217   ad 3398  86
2458531   9:04   8:41    S 20190216   ad 3312  95
2458530   9:11   8:58    F 20190215   ad 3217  82
2458529   9:41-  9:23    U 20190214  ad 3135 113
2458528 10:29-10:12    W 20190213  ad 3022 105
2458527  8:30 -  8:29    T 20190212   ad 2927  111
2458526  8:57 -  8:46    M 20190211   ad 2816  50
JD         Lst:ED-1st:Pst 
2458525  5pm  -  9:49  $ 20190210  ad 2766  89
2458524  7:47 -  7:46   S 20190209  ad 2677  75
2458523  8:42 -  8:35   F 20190208  ad 2602
2458522  9:32 -  9:21   U 20190207
2458521  9:02 -   8:55  W 20190206
2458520 12:25 - 12:10  T 20190205 
2458519 10:54 - 10:52  M 20190204


8
Literate Chaotic / Re: 2019
« on: January 01, 2019, 10:21:44 pm »
                       .                                                                                                
F 20190215  9:10        9:40 $20190217
:13 am by hirley0
     

9
Literate Chaotic / Re: 2019
« on: January 01, 2019, 05:44:15 pm »
20190214  9:35:41 am                                    20190216  9 am ? YsoLoNG
    ? 

10
Literate Chaotic / Re: 2018 December $
« on: December 31, 2018, 11:24:50 pm »

  2019 >

11
Literate Chaotic / 2019
« on: December 30, 2018, 05:56:15 pm »
                https://www.yahoo.com/news/m/391c426e-0ce8-36f7-b194-557403503b4a/the-milky-way-could-crash.html
                  
               https://www.yahoo.com/news/nearby-galaxy-hurtling-towards-milky-000100084.html


                                      <'18]    < P,d                                                           serenawilliams> in"tSW"
                                                                     F 20190215  9:10           9:40 $20190217

12
Literate Chaotic / Re: MyMy MaYan2
« on: December 30, 2018, 05:46:33 pm »
<__Click__ Yesterday at 09:53:52 am
20181231    y at 8:15:45 by hir  M      Yes  am
20190101    y at  09:57:44 am by hir    T Today A ? what I will call Pr.StR got deposited in my left eye .
it sort of lookslike \/\/\/\/\/\/\/\/\/ and has a U shape and vibrates More about Pr.StR next event
oh yeah 1 more thing about Today (Tue} there is a warning from KIG98 about Danger of Polution Today?/? { choughCaugh:


===2019 $0===>
20190101  y at 09:54:15 am by hir  T   Tzolk'in Date: 9 Ik'   wind   10:04   Haab Date: 15 K'ank'in Yesterday at 10:27:07 am
20190102  y at 01:35:32 pm by hir  W   Tzolk'in  10 Ak'b'al   dark  1:36pm  Haab Date: 16 K'ank'in   Yesterday at 01:48:12 pm
20190103  y at 10:41:56 am by hir  U   Tzolk'in Date: 11 K'an ripe  10:43  Haab Date: 17 K'ank'in Yesterday at 10:50
20190104  y at 09:01:00 am by hir  F Tzolk'in 12 Chikchan  serpent    08:56      Date: 18 K'ank'in
20190105                                                                                                                             MUAN  (BIRD)   Yesterday at 03:04:20 pm
20190106  y at 08:20:50 am by hi  $    Tzolk'in Date: 1 Manik'  deer    08:11   Haab Date: 0 Muwan    Yesterday at 08:21:33 am
20190107  y at 09:14:18 am by hi  M Tzolk'in Date: 2 Lamat   rabbit    09:27     Haab Date: 1 Muwan
<---Math 2018---

M 20190107 Muwan\         /        Haab         \   Yesterday at     
T 20190108   8:43    2       3 Muluk  jade                08:47
W 20190109 9:15    3       4 Ok       dog                 09:34 
U 20190110  9:51    4       5 Chuwen monkey       09:55
F 20190111  8:59    5       6 Eb'  tooth   January 11, 2019, 09:16
S 201901- -
$ 20190113 11:09  7       8 Ix  jaguar
   
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2019-january-21?>
       
                                                                             /         ? Axis of REVOLUTION ?
     
                                               

                               /<04 t 02:25:58 pm  ?   ?
 

13
Literate Chaotic / Re: MyMy MaYan2
« on: December 30, 2018, 05:38:43 pm »
v it updates daily v


<C29<30 <31<20190101
                \                                                          |                                                                                                           \
<1/4<8<13
<29
                                \

14
Literate Chaotic / Re: Math 2018 2020
« on: December 30, 2018, 05:14:41 pm »


                1st : Pst    JD       Lst:ED
M 20190128  9:17    2458512   9:24
T 20190129   9:10    2458513   9:11
W 20190130  9:13    2458514     9:18
U 20190131   9:28    2458515    9:28
F 20190201   8:29    2458516     8:30
S 20190202   8:47   2458517     8:48
$ 20190203   8:46   2458518       : 


15
Literate Chaotic / Re: 2018 December $
« on: December 23, 2018, 07:51:52 pm »
Mat 09:28:12 am by H    20181231    y at 09:23:31 am by hir  $ Tzolk'in Date: 7 Ajaw   lord     09:24    Haab Date: 13 K'ank'in Yesterday at 09:34:31 am
20181231    y at 08:17:22 am by hir  M Tzolk'in Date: 8 Imix'     corn Y  08:18     Haab Date: 14 K'ank'in Yes  a 8:24


Mat 09:28:12 am by H    20181230    y at 09:23:31 am by hir  $ Tzolk'in Date: 7 Ajaw   lord     09:24    Haab Date: 13 K'ank'in Yesterday at 09:34:31 am
Mat 10:23:17 am by H    20181229    y at 10:25:58 am by hir  s Tzolk'in Date: 6 Kawak   storm   10:28     Haab Date: 12 K'ank'in

?????????????????    < Click 30\23

Mat 09:41:08 am by H    20181228    y at 09:24:44 am by hir F Tzolk'in Date: 5 Etz'nab'  knife   09:26    Haab Date: 11 K'ank'in Yes9:48
Mat 08:50:28 am by H    20181227    y at 08:53:51 am by hir   Tzolk'in Date: 4 kab'an  earth    08:55     Haab Date: 10 K'ank'in
Mat 10:17:29 am by H    20181226    y at 10:11:00 am by hir   Tzolk'in Date: 3 k'ib'    wax       10:13      Haab Date: 9 K'ank'in

Mat 07:15:42 am by H    20181224    y at 07:28:29 am by hir   Tzolk'in Date: 1 Ix      jaguar      7:16      Haab Date: 7 K'ank'in 
Mat 11:56:10 am by H    20181223    y at 11:45:16 am by hir   Tzolk'in Date: 13 B'en reed        11:48     Haab Date: 6 K'ank'in

Pages: [1] 2 3 4 ... 214